Print stranice
Tražilica

Novosti

Odluku o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti

02/05/2014

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), direktor Hvarskog vodovoda d.o.o. Jelsa, dana 06. ožujka  2014.g. donosi

  

ODLUKU

 o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti 


   

više


Zaštita vodomjera i instalacija od smrzavanja

21/02/2012

VodomjerS obzirom na mogućnost dolaska niskih temperatura, javlja se opasnost od smrzavanja vodovodnih instalacija. Što se manje troši voda to je opasnost od smrzavanja veća. Stoga je potrrebno zaštiti vodovodne instalacije, prvenstveno okno vodovodnog priključka, te instalacije koje su više izložene hladnoći, kao vanjske špine, cijevi koje su izvan objekata, i u negrijanim objektima, kao što su garaže i konobe. 

više