Print stranice
Tražilica

Odaberite kategoriju

Izdvajamo

Hvarski vodovod d.o.o. 

Radičina b.b.

21465 Jelsa

OIB:96577868636

MB:3037886

 

www.hvarskivodovod.hr 

email:info@hvarskivodovod.hr 

 

Tel: 021/778-260

Fax: 021/778-261

Tel-dežurni: 091/5169239

Rukovoditelj tehničke službe: 021/778-263

Rukovoditelj računovodstvene službe: 021/778-264

Voditelj vodovodne mreže: 021/778-266

Voditelj komercijale: 021/778-267

CDNU: 091/761-717

 

Plaćanje računa za vodu:

IBAN:HR3223400091510521871

Swift(BIC): PBZGHR2X 

 

Redovni tekući račun:

IBAN:HR5223400091110521835

Swift(BIC): PBZGHR2SX 

 

Novosti

Obavijest cisterne

13/08/2019

Uvjeti isporuke i obračuna pitke vode isporučene putem autocisterni korisnicima koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe temeljem Zakona o otocima

Obavještavamo Vas da je novi Zakon o otocima (NNRH 116/2018) člankom 33., na drugačiji način nego je to bilo do sada, regulirao opskrbu pitkom vodom za otočno stanovništvo. Na snagu je stupio novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode ( NNRH 68/2019) dana 11.07.2019. godine.

Novi Zakon je definirao dvije kategorije korisnika koji nisu priključeni na sustav vodoopskrbe:

1. OTOČANI - hrvatski i strani državljani sa prijavljenim prebivalištem na otoku (osobna/otočna iskaznica) te strani državljani iz država EU prostora sa prijavljenim privremenim boravkom od najmanje 183 dana u godini na otoku (dokazuje se potvrdom koju izdaje MUP).

2. OTOČNI GOSPODARSTVENIK -fizičke i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost na otoku (dokazuje se izvodom iz registra TS ili rješenjem o obavljanju djelatnosti).

 

 1) Otočaninu se osigurava vodoopskrba za ljudsku potrošnju u količini do najviše 45 m3            godišnje po osobi uz 100% subvenciju troškova prijevoza autocisternom, po istoj cijeni koju            imaju korisnici priključeni na javni sustav vodoopskrbe (cijena za domaćinstva) a socijalno ugroženim            kategorijama po posebno utvrđenoj cijeni. Ukupno količinu vode na koju otočanin ima pravo može                  preuzeti u više navrata ili čak odjednom, a cijenu preuzete količine vode plaća Hvarskom vodovodu po            ispostavljenom računu.

U cilju ostvarivanja prava na povlaštenu isporuku vode i dostavljanja Popisa članova domaćinstva prema      MRRFEU, potrebno je da svako domaćinstvo ispuni i potpiše Izjavu o nositelju i članovima kućanstva   (u privitku, a može se preuzeti i sa internet stranice www.hvarskivodovod.hr) te je sa preslikama osobnih      iskaznica dostavi u Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa.

 

 2) Otočnom gospodarstveniku se može isporučiti neograničene količine vode, po stvarnoj cijeni    vode isporučene autocisternom (cijena  za kategoriju gospodarstvo). Takvi korisnici mogu ostvariti              subvenciju do 50% ukupnih troškova preuzete vode (cijena vode+cijena prijevoza).                              Gospodarstvenik će morati Hvarskom vodovodu d.o.o. ukupna ispostavljeni račun zapreuzete količine              vode, te se u posebnom postupku javiti na poziv/natječaj MRRFEU i eventualno ostvariti povrat do                  50% ukupnih troškova.

Ivan Grgičević, direktor

Hvarski vodovod d.o.o.

Obavijest

Izjava 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknada troškova prijevoza autocisternom 

više


Obavijest o odgodi očevida zakazanog za 18 travnja 2019

15/04/2019


OBAVIJEST
o odgodi očevida zakazanog za 18.travnja.2019
 U dogovoru s uredom državne uprave u SDŽ, zbog vjerskih obveza brojnih mještana toga dana (veliki četvrtak), odgađa se očevid radi osiguranja dokaza u svrhu izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe koji je zakazan za dan 18.travnja.2019 g u 10:30 sati.
O datumu i vremenu održavanja očevida svi vlasnici nekretnina bit će pravovremeno obaviješteni pozivom.
 
 
više


Zaštita osobnih podataka

09/08/2018

                                Zaštita osobnih podataka - Izjava o povjerlivosti

Ovom izjavom o povjerlivosti Hvarski vodovod d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza  ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

 

više