Print stranice
Tražilica

Novosti

Obilježavanje 50 godina djelovanja društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa

24/06/2015

Dana 24.lipnja.2015 godine obilježava se 50 godina djelovanja društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa te 80 godina izgradnje javnog sustava vodoopskrbe iz izvorišta "Vir" u Jelsi.

 

više


Odluka o cijeni vodnih usluga

07/05/2015

Na temelju članka 206. i 207. Zakona o vodama (NN br 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) te članka 10. društvenog ugovora Skupština društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, na 83 sjednici održanoj dana 14.travnja.2015 godine, donosi

 ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

više


Usluga slanja podataka za plaćanje računa na Vašu e-mail adresu

23/04/2015

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da smo aktivirali uslugu slanja podataka za plaćanje računa na Vašu e-mail adresu. Da bi postali korisnik usluge potrebno je da ispunite  za to predviđeni obrazac te da ga potpisanog pošaljete poštom na adresu Hvarski vodovod d.o.o. , Radičina b.b. , 21465 Jelsa ili na e-mail adresu tbarbaric@hvarskivodovod.hr

Zahtjev za aktivaciju usluge slanja podataka za plaćanje računa na e-mail adresu

Request for acquisation of personal details for making payments via an E-mail address

 

više