Print stranice
Tražilica

Projekt sanacije kanala fekalne i oborinske odvodnje Stari Grad 2015.-2016.

                                                                                                                    

 

NAZIV PROJEKTA:                             Izvođenje građevinskih radova na sanaciji kanala

oborinske i fekalne odvodnje u Starom gradu

NAZIV OBJEKTA:                               Kanalizacija Stari grad

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE2:       Hrvatske vode

KORISNIK:                                        Hvarski vodovod d.o.o.

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:        Sredstva strukturnih fondova EU

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:      317.256,69  ( 2.445.294,95 HRK)

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:       215.734,55  ( 1.662.800,57 HRK)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:    2015.-2016.

IZVOĐAČ RADOVA:                          Cestar  d.o.o. Split

 

 

              Ulaganje u budućnost                                                                                 Projekt je sufinancirala Europska unija

EUROPSKA UNIJA                                                                                         REPUBLIKA HRVATSKA