Print stranice
Tražilica

Odaberite kategoriju

Izdvajamo

Hvarski vodovod d.o.o. 

Radičina b.b.

21465 Jelsa

OIB:96577868636

MB:3037886

 

www.hvarskivodovod.hr 

email:info@hvarskivodovod.hr 

 

Tel: 021/778-260

Fax: 021/778-261

Tel-dežurni: 091/5169239

Rukovoditelj tehničke službe: 021/778-263

Rukovoditelj računovodstvene službe: 021/778-264

Voditelj vodovodne mreže: 021/778-266

Voditelj komercijale: 021/778-267

CDNU: 091/761-717

 

Plaćanje računa za vodu:

IBAN:HR3223400091510521871

Swift(BIC): PBZGHR2X 

 

Redovni tekući račun:

IBAN:HR5223400091110521835

Swift(BIC): PBZGHR2SX 

 

Kvaliteta vode

 

U prirodi nema idealno čiste vode. Voda već pri nastanku iz vodene pare otapa plinove i krute čestice koje se nalaze u atmosferi. Sastav tla, i onečišćenje tla ima veliki utjecaj na sastav i kakvoću vode.
Već u toku padanja, kiša apsorbira atmosfersko onečišćenje zbog povećane količine CO2 u atmosferi, te pH pada do vrijednosti od 5,6 pa čak i do 4, te nastaju „kisele kiše".
Samo u kraškim područjima karbonatne stijene neutraliziraju tu kiselost, te voda ima pH oko 7, što je čini neutralnom.
Onečišćenje podzemne vode uvijek je nepovoljno, jer ako se voda onečisti perzistentnom ili otrovnom tvari ona je izvan upotrebe ne samo desetljećima, već i stoljećima ili zauvijek.
Zato mjere obvezne zaštite vode kod planiranja, gradnje i održavanja objekata moraju biti efikasne rigorozne, zakonski provedive, i određene Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, te Uredbom o maksimalno dopuštenim koncentracijama opasnih tvari u vodama. Oni propisuju granične vrijednosti pojedinih elemenata i spojeva, što vodu čine opasnom za ljudsko zdravlje ako se nalaze u koncentracijama većih od dopuštenih.

Kemijskom i bakteriološkom analizom određuju se sljedeći parametri za ukupnu kvalitetu vode:

FIZIKALNA SVOJSTVA

Temperatura
Miris i okus
Mutnoća
Boja

KEMIJSKA SVOJSTVA

PH vrijednost (od 1 do 14)
Otopljeni plinovi
Organske tvari
Anorganske tvari


MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

Bakterije

Virusi


Veoma je važno da se primjenjuje i Pravilnik o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, te Pravilnik o izradi studije utjecaja na okoliš.
Kada se detaljno analiziraju svi nabrojeni popisi koji su na snazi, može se zaključiti da je svima jasno utvrđena potreba zaštite kakvoće vode podzemlja od ljudskih djelatnosti u prostoru.