Print stranice
Tražilica

Način zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama

Obavijest o načinu zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama
 
Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa od 01. lipnja 2018. godine započinje sa pružanjem usluga crpljenja i prijevoza 
te zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama, na uređaju za pročišćavanje u Hvaru, za korisnike
na području grada Staroga Grada te općina Jelsa i Sućuraj. 
 
Ove usluge će obavljati koncesionari:
 
1. U.O. LUKA, Luka Huljić, Jelsa -mob: 091/5121931
 
2. U.O. JURICA, Berti Plenković, Stari Grad  -mob: 091/1766224
 
Narudžbe za korištenje usluge daju se direktno koncesionarima na gornje brojeve mobitela.
 
Cijena usluge crpljenja i prijevoza je jedinstvena, za područje do 30 km od uređaja u Hvaru, a iznosi
1.200,00 kn/cisterna (8 m3). Za prijevoz na udaljenost preko 30 km, te posebne usluge (rad noću ili
praznikom), koncesionar dodatno naplaćuje svoje troškove, direktno od korisnika, prema svojem cjeniku.
Trošak prijema i obrade sadržaja cisterni, dopremljenog na uređaj za pročišćavanje u Hvaru (25,00 kn/m3),
uključen je u naprijed navedenu cijenu crpljenja i prijevoza.
 
Račun za izvršenu uslugu ispostavlja i naplaćuje od korisnika Hvarski vodovod d.o.o. mjesečno.
 
Direktor: Ivan Grgičević
Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa