Print stranice
Tražilica

Odaberite kategoriju

Izdvajamo

Hvarski vodovod d.o.o. 

Radičina b.b.

21465 Jelsa

OIB:96577868636

MB:3037886

 

www.hvarskivodovod.hr 

email:info@hvarskivodovod.hr 

 

Tel: 021/778-260

Fax: 021/778-261

Tel-dežurni: 091/5169239

Rukovoditelj tehničke službe: 021/778-263

Rukovoditelj računovodstvene službe: 021/778-264

Voditelj vodovodne mreže: 021/778-266

Voditelj komercijale: 021/778-267

CDNU: 091/761-717

 

Plaćanje računa za vodu:

IBAN:HR3223400091510521871

Swift(BIC): PBZGHR2X 

 

Redovni tekući račun:

IBAN:HR5223400091110521835

Swift(BIC): PBZGHR2SX 

 

Način zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama

Obavijest o načinu zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama
 
Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa od 01. lipnja 2018. godine započinje sa pružanjem usluga crpljenja i prijevoza 
te zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama, na uređaju za pročišćavanje u Hvaru, za korisnike
na području grada Staroga Grada te općina Jelsa i Sućuraj. 
 
Ove usluge će obavljati koncesionari:
 
1. U.O. LUKA, Luka Huljić, Jelsa -mob: 091/5121931
 
2. U.O. JURICA, Berti Plenković, Stari Grad  -mob: 091/1766224
 
Narudžbe za korištenje usluge daju se direktno koncesionarima na gornje brojeve mobitela.
 
Cijena usluge je jedinstvena za područje do 30 km od uređaja u Hvaru a iznosi 1.200,00 kn/cisterna (8 m3) bez pdv-a.
Izvršenu uslugu prijevoza za udaljenost preko 30 km, te posebne usluge kao npr. rad noću i preznikom, prijevoz po makadamskom putu, razvlačenje cijevi preko 10 m i sl., koncesionar dodatno naplaćuje direktno od korisnika prema svojem cjeniku.
Trošak prijema i obrade sadržaja cisterni, koje koncesionar dopremi na uređaj za pročišćavanje u Hvaru (25 kn/m3), podmiruje Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa. 
 
Račun za izvršenu uslugu,u iznosu od 1.200,00 kn, korisnicima ispostavlja i naplaćuje od korisnika Hvarski vodovod d.o.o. mjesečno.
 
Direktor: Ivan Grgičević
Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa