Print stranice
Tražilica

Arhiva novosti

Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga

19/05/2016

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 53/13, 14/14) i članka 10 Društvenog ugovora Skupština društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, na sjednici održanoj dana 13.05.2016. godine, donosi

Pravilnik o općim i tehničkim uvijetima isporuke vodnih usluga 

više

Obilježavanje 50 godina djelovanja društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa

24/06/2015

Dana 24.lipnja.2015 godine obilježava se 50 godina djelovanja društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa te 80 godina izgradnje javnog sustava vodoopskrbe iz izvorišta "Vir" u Jelsi.

 

više

Odluka o cijeni vodnih usluga

07/05/2015

Na temelju članka 206. i 207. Zakona o vodama (NN br 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) te članka 10. društvenog ugovora Skupština društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, na 83 sjednici održanoj dana 14.travnja.2015 godine, donosi

 ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

više

Usluga slanja podataka za plaćanje računa na Vašu e-mail adresu

23/04/2015

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da smo aktivirali uslugu slanja podataka za plaćanje računa na Vašu e-mail adresu. Da bi postali korisnik usluge potrebno je da ispunite  za to predviđeni obrazac te da ga potpisanog pošaljete poštom na adresu Hvarski vodovod d.o.o. , Radičina b.b. , 21465 Jelsa ili na e-mail adresu tbarbaric@hvarskivodovod.hr

Zahtjev za aktivaciju usluge slanja podataka za plaćanje računa na e-mail adresu

Request for acquisation of personal details for making payments via an E-mail address

Upute za korištenje usluge i-računa:

Letak 

više

Plaćajte račune jednostavnije - ugovorite i-račun

18/09/2014

Od 1.10.2014 godine svim korisnicima interneta, fizičkim osobama, omogućit ćemo ugovaranje usluge i-Račun. Ugovaranjem usluge i-Račun primanje i plaćanje računa za vodu  postaje jednostavnije, jer ćemo vaše račune umjesto u papirnatom obliku, dostavljati u elektroničkom obliku na način koji vam omogućava;

 

 

e-Uplatnicu - u vašem internet bankarstvu čekat će vas ispunjen nalog za plaćanje, a nakon vaše autorizacije naloga, račun možete platiti uz samo jedan klik, bez prepisivanja s papira.

 e-Račun - U vašem internet bankarstvu prikazat će vam se elektronička pdf verzija računa 

Na vaš e-mail bit će vam poslana  elektronička pdf verzija računa kako biste ga         jednostavnije mogli pohraniti 

više