Print stranice
Tražilica

Odaberite kategoriju

Izdvajamo

Hvarski vodovod d.o.o. 

Radičina b.b.

21465 Jelsa

OIB:96577868636

MB:3037886

www.hvarskivodovod.hr 

email:info@hvarskivodovod.hr 

Tel: 021/778-260

Fax: 021/778-261

Tel-dežurni: 091/5169239

Rukovoditelj tehničke službe: 021/778-263

Rukovoditelj računovodstvene službe: 021/778-267

Voditelj vodovodne mreže: 021/778-266

Voditelj komercijale: 021/778-264

CDNU: 091/761-717

 

Plaćanje računa za vodu:

IBAN:HR3223400091510521871

Swift(BIC): PBZGHR2X 

 

Redovni tekući račun:

IBAN:HR5223400091110521835

Swift(BIC): PBZGHR2X 

 

Arhiva novosti

Obavijest cisterne

13/08/2019

Uvjeti isporuke i obračuna pitke vode isporučene putem autocisterni korisnicima koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe temeljem Zakona o otocima

Obavještavamo Vas da je novi Zakon o otocima (NNRH 116/2018) člankom 33., na drugačiji način nego je to bilo do sada, regulirao opskrbu pitkom vodom za otočno stanovništvo. Na snagu je stupio novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode ( NNRH 68/2019) dana 11.07.2019. godine.

Novi Zakon je definirao dvije kategorije korisnika koji nisu priključeni na sustav vodoopskrbe:

1. OTOČANI - hrvatski i strani državljani sa prijavljenim prebivalištem na otoku (osobna/otočna iskaznica) te strani državljani iz država EU prostora sa prijavljenim privremenim boravkom od najmanje 183 dana u godini na otoku (dokazuje se potvrdom koju izdaje MUP).

2. OTOČNI GOSPODARSTVENIK -fizičke i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost na otoku (dokazuje se izvodom iz registra TS ili rješenjem o obavljanju djelatnosti).

 

 1) Otočaninu se osigurava vodoopskrba za ljudsku potrošnju u količini do najviše 45 m3            godišnje po osobi uz 100% subvenciju troškova prijevoza autocisternom, po istoj cijeni koju            imaju korisnici priključeni na javni sustav vodoopskrbe (cijena za domaćinstva) a socijalno ugroženim            kategorijama po posebno utvrđenoj cijeni. Ukupno količinu vode na koju otočanin ima pravo može                  preuzeti u više navrata ili čak odjednom, a cijenu preuzete količine vode plaća Hvarskom vodovodu po            ispostavljenom računu.

U cilju ostvarivanja prava na povlaštenu isporuku vode i dostavljanja Popisa članova domaćinstva prema      MRRFEU, potrebno je da svako domaćinstvo ispuni i potpiše Izjavu o nositelju i članovima kućanstva   (u privitku, a može se preuzeti i sa internet stranice www.hvarskivodovod.hr) te je sa preslikama osobnih      iskaznica dostavi u Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa.

 

 2) Otočnom gospodarstveniku se može isporučiti neograničene količine vode, po stvarnoj cijeni    vode isporučene autocisternom (cijena  za kategoriju gospodarstvo). Takvi korisnici mogu ostvariti              subvenciju do 50% ukupnih troškova preuzete vode (cijena vode+cijena prijevoza).                              Gospodarstvenik će morati Hvarskom vodovodu d.o.o. ukupna ispostavljeni račun zapreuzete količine              vode, te se u posebnom postupku javiti na poziv/natječaj MRRFEU i eventualno ostvariti povrat do                  50% ukupnih troškova.

Ivan Grgičević, direktor

Hvarski vodovod d.o.o.

Obavijest

Izjava o članovima kućanstva

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknada troškova prijevoza autocisternom 

više

Zaštita osobnih podataka

09/08/2018

                                Zaštita osobnih podataka - Izjava o povjerlivosti

Ovom izjavom o povjerlivosti Hvarski vodovod d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza  ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

 

više

Obavijest o načinu zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama

07/06/2018
Obavijest o načinu zbrinjavanja sadržaja septičkih i sabirnih jama
 
Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa od 01. lipnja 2018. godine započinje sa pružanjem usluga crpljenja i
prijevoza te zbrinjavanje sadržaja septičkih i sabirnih jama, na uređaju za pročišćavanje u Hvaru,
za korisnike na području grada Staroga Grada te općina Jelsa i Sućuraj.
 
Ove usluge će obavljati koncesionari:
 
1. U.O. LUKA, Luka Huljić, Jelsa -mob: 091/ 5121931
 
2. U.O. JURICA, Berti Plenković, Stari Grad -mob: 091/ 1766224
 
Narudžbe za korištenje usluge daju se direktno koncesionarima na gornje brojeve mobitela.
 
Cijena usluge je jedinstvena za područje do 30 km od uređaja u Hvaru a iznosi 1.200,00 kn/cisterna (8m3) bez PDV-a. 
Izvršenu uslugu prijevoza za udaljenost preko 30 km, te posebne usluge kao npr. rad noću i praznikom, prijevoz po makadamskom putu, razvlačenje cijevi preko 10 m i sl., koncesionar dodatno naplaćuje direktno od korisnika premo svojem cjeniku. 
Trošak prijema i obrade sadržaja cisterni, koje koncesionar dopremi na uređaj za pročišćavanje u Hvaru (25kn/m3), podmiruje Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa.
Račun za izvršenu uslugu, u iznosu od 1.200,00 kn, korisnicima ispostavlja i naplaćuje Hvarski vodovod d.o.o. mjesečno. 

       Direktor; Ivan Grgičević
     Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa  
 

 
više

Zaštita vodomjera i instalacija od smrzavanja

22/02/2018 S obzirom da se sljedećih dana očekuju iznimno niske temperature mole se građani da zaštite vodovodne instalacije, prvenstveno okna vodovodnog priključka, te instalacije koje su više izložene hladnoći, kao vanjske slavine, cijevi izvan objekata kao što su vikendice, garaže, konobe i sl.

Stoga, molimo potrošače da poduzmu sljedeće mjere:

-zaštitite vodomjerna okna priručnim sredstvima poput daske, stare deke, tkanine, stiropora, jutene vreće, slame i sl.

-ispustite vodu iz slavina u dvorištu i internih vodovodnih cijevi koje nisu u uporabi

-u vikendicama i ostalim objektima koji se ne koriste redovito ili u kojima nitko ne stanuje zatvorite ventil iza vodomjera i ispustite vodu

-pripazite na vodomjere u podrumskim prostorijama koje nisu zaštićene.

Nadamo se da ćete se pridržavati navedenih mjera, a sve u svrhu kako bi se izbjegli dodatni troškovi.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Tehnička služba Hvarskog vodovoda 

više

Lokacijska dozvola za odvodnju

02/03/2017

Lokacijska dozvola za odvodnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u mjestima: Jelsa-Vrboska-Basina-Stari Grad.

Izdana je dozvola i na uvidu je svim interesiranim građanima. Nalazi se u zgradi Hvarskog vodovoda u Jelsi, Radičina bb ili na broj telefona: 091/ 1717 031.

Lokacijska dozvola za Jelsu

Lokacijska dozvola za Vrbosku-Basinu

Lokacijska dozvola za Stari Grad 

više