Print stranice
Tražilica

Odaberite kategoriju

Izdvajamo

Hvarski vodovod d.o.o. 

Radičina b.b.

21465 Jelsa

OIB:96577868636

MB:3037886

www.hvarskivodovod.hr 

email:info@hvarskivodovod.hr 

Tel: 021/778-260

Fax: 021/778-261

Tel-dežurni: 091/5169239

Rukovoditelj tehničke službe: 021/778-263

Rukovoditelj računovodstvene službe: 021/778-267

Voditelj vodovodne mreže: 021/778-266

Voditelj komercijale: 021/778-264

CDNU: 091/761-717

 

Plaćanje računa za vodu:

IBAN:HR3223400091510521871

Swift(BIC): PBZGHR2X 

 

Redovni tekući račun:

IBAN:HR5223400091110521835

Swift(BIC): PBZGHR2X 

 

O nama

  Povijest distribucije pitke vode na otoku Hvaru

  

 Javna-slavina-na-rivi-u-Jelsi

1934. godine zaslugom načelnika Jure Duboković - Nadalinija izgrađen je sustav opskrbe pitkom vodom u Jelsi iz izvorišta "Vir". Voda je građanima bila dostupna na nekoliko javnih slavina po mjestu. Opskrba se je odvijala na način da je, sa 20 metara nadmorske visine iz izvorišta, slobodnim padom cijevovovodom doticala do javnih slavina po mjestu.  

 

 

 

Javna slavina na rivi u Jelsi

 

Javna-slavina-na-rivi-u-Hvaru

  1923. godine izgrađen je sustav vodoopskrbe grada Hvara iz izvorišta Vorba nadomak Hvara. Opskrba se je odvijala slobodnim padom pomoću cjevovoda od izvorišta do sagrađenih vodosprenika na Kopitu. Vodospremnici su opskrbljivali nekoliko javnih česmi, hotele i pojedine kuće. 

 

 

 

 

 

 Javna slavina pokraj glavnih gradskih vrata u Hvaru

 Javna slavina na "Bankete" 

 20.12.1960.godine osnovano je društvo pod nazivom HVARSKI VODOVOD sa sjedištem u Jelsi.

 

Prva-crpka1963. godine izgrađeno je vodocrpilište Libora te je započela distribucija pitke vode po otoku Hvaru. Iz crpilišta Libora pitka voda se je dizala u vodospremu Tunel na 206m n.m. odakle se je gravitacijom distribuirala na sjevernu i južnu stranu otoka. Danas se voda iz vodocrpilišta Libora crpi u vodospremu Tatinja (90m n.m.), gdje se miješa sa vodom iz kopna. Procrpna crpka na crpilištu Libora koristeći predtlak iz vodospreme Tatinja diže vodu u vodospremu Tunel. 

 

 

 

Prva crpka sa crpilišta Libora 

 

Polaganje-podmorskog-cijevovoda

1986. godine sustavom regionalnog vodovoda Omiš-Brač-Hvar potekle su nove količine vode iz rijeke Cetine. Iz zahvata Zagrad (240m n.m.) na Cetini voda dotiče podmorskim cjevovodom u vodospremu Brač na 153m nadmorske visine. Iz vodospreme Brač kroz hidrotehnički tunel i podmorskim cjevovodom dotiče u centralnu vodospremu Tatinja na Hvaru. Na opisani način maksimalna količina vode sa kopna je 50l/s.  

 

 Polaganje podmorskog cijevovoda 

 

1989. godine u uvali Oskorušica na otoku Hvaru u pogon je puštena procrpna crpka koja povećava protok sa 50 na 75l/s. 2001. godine dograđena je nova crpka. Time je maksimalni protok povećan na 86l/s.

 

       

 

     

 

 

 

 

                                                   

  1986. godine mjesto Sućuraj spojeno je na Makarski vodoopskrbni sustav.

 

 

 

 

 

 

DRUŠTVO DANAS

Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa je trgovačko društvo koje vrši opskrbu pikom vodom na području cijelog otoka Hvara, a odvodnju za područje općina Jelsa i Sućuraj te grada Starog Grada.

Dugoročni plsnski ciljevi Društva su:

- osiguranje potpune vodoopskrbljenosti svih naselja na području otoka Hvara

- osiguranje dovoljnih količina vode za potrebe domicilnog stanovništva i neometan gospodarski razvoj

- smanjenje gubitaka i troškova distribucije kroz osiguranje potpune automatizacije u nadzoru i upravljanju svim vodnim objektima

Poslovna politika Društva je usmjerena na pravovremenu pripremu projektne dokumentacije kako bi se pripremno dočekalo eventualne mogućnosti investiranja. Očekivani izvori financiranja za izgradnju vodnih objekata, kako vodoopskrbe tako i odvodnje, su vlastita sredstva iz naknade za razvoj te sredstvs pristupnih fondova EU.

Otok Hvar se opskrbljuje iz:

- vlastitih izvorišta "Libora" u Jelsi(oko 40 l/s), te "Vir"(6l/s) i "Garmica"(oko 15l/s) koje se pravovremeno koriste tijekom ljeta

- regionalnog sustav Omiš - Brač - Hvar - Vis(stavljeno u funkciju 1986. godine), iz uređaja za pročišćavanje "Zagrad" na Cetini te podmorskim cjevovodima preko otoka Brača(oko 115l/s gravitacijom)

- sustav Vodovoda Makarska(do 5l/s) podmorskim cjevovodm "Duba - Sućuraj"

Dakle, ukupno raspoložive količine vode na otoku Hvaru sa trenutno oko 180 l/s. Društvo svoju osnovnu djelatnost danas obavlja sa 40 - tak zaposlenika koji održavaju cjelokupni sustav od oko 270 km cjevovoda različitih profila te preko 8500 vodovodnih priključaka.