Print stranice
Tražilica

Ostalo

Obavještavamo Vas da smo aktivirali uslugu slanja podataka za plaćanje računa na Vašu e-mail adresu. Da bi postali korisnik potrebno je da ispunite za to predviđeni obrazac, te ga potpisanog pošaljete poštom na adresu:

Hvarski vodovod d.o.o.

Radičina bb

21465 Jelsa

Fax: 021/ 778-261 ili na e-mail adresu: tbarbaric@hvarskivodovod.hr

Zahtjev za aktivaciju usluge slanja podataka za plaćanje na e-mail adresu 

Request for acquisation of personal details for making payments via e-mail address 

 

Upute za korištenje usluge i-računa:

Letak 

 

Ukoliko želite plaćati račune putem trajnog naloga potrebno je da jedan od računa svakog pojedinačnog priključka Hvarskog vodovoda d.o.o. odnesete u najbližu poslovnicu Privredne banke Zagreb i sklopite s njima ugovor.

Računi se mogu plaćati periodično tromjesečno, polugodišnje ili jednom godišnje. Ukoliko se odlučite za jedan od navedenih perioda obavezno nas o tome obavijestite.

Ukoliko ne očekujete da će biti potrošnje vode na duži period možete na vlastit zahtjev zatražiti uklanjanje mjerila za što se obračunava naknada od 250,00 kn. Takva mogučnost isključenja ne smije prijeći razdoblje od 3 godine.

Ukoliko nema potršnje na priključku računi će biti ispostavljeni svaka četiri mjeseca.

Voditelj komercijale 

 

Prigovor na račun može se izjaviti na zapisnik u poslovnim prostorijama, pisanim putem, poštom, telefaxom i elektroničkom poštom.

Eventualne kvarove na vodovodnoj mreži do kućnog priključka, što je u nadležnosti Vodovoda, molimo prijavite na dežurne telefone: PON. - PET. od 07:00-15:00 sati na brojeve:

091/ 516-9239 ili na 021/ 778-260; a u ostalo vrijeme: 091/ 516-9239.