Print stranice
Tražilica

Otpadna voda

OTPADNE VODE

Odvodnja otpadnih voda riješena je potpuno u naselju Sućuraj dok se projekt odvodnje središnjeg dijela otoka Hvara(Jelsa - Vrboska - Stari Grad) realizira već deset godina.

Izgrađen je dobar dio glavnih kolektora i crpnih stanica te je saniran dio starih mješovitih kanala sekundarne mreže u Jelsi i Starom Gradu. U privremenu funkciju je stavljen obalni kolektor u Jelsi a to se očekuje i u Starom Gradu do turističke sezone 2015. godine.

Dovršetak izgradnje svih objekata odvodnje aglomeracije Jelsa - Vrboska - Stari Grad, uključivo sekundarne mjesne mreže, uređaje za pročišćavanje i podmorske ispuste očekuje se do 2020. godine. Financiranje izgradnje će se vršiti iz sredstava naknade za razvoj te pristupnih fondova EU a upravo jeu tijeku izrada potrebnih studija i projekata.