Print stranice
Tražilica

Zahtjev za priključak poljoprivredni

Ime i prezime:__________________________

Adresa : __________________________

Telefon: __________________________


                                                                                            HVARSKI VODOVOD d.o.o.
                                                                                            21465 J E L S A

 

Predmet: Zamolba za priključak na vodovodnu mrežu

 

Molim naslov da mi izvrši priključenje poljoprivrednog zemljišta na vodovodnu mrežu u mjestu ___________________, predio ______________ na č.zem.__________k.o._______________.

Zamolbi prilažem:

1. Kopija katastarskog plana /mjerilo 1 : 2880/
2. Dokaz o vlasništvu nekretnine (Izvadak iz zemljišne knjige, ugovor i sl.)
3. Rješenje o upisu u registar poljoprivrednika
4. Uvjerenje da se predmetna č.zem. nalazi u izvangrađevnoj zoni

 

U Jelsi,_________________________

 

 

                                                                                     _____________________________
                                                                                        Vlastoručni potpis